REKE

Zbornik poezije

Layerjeva založba, 2021

 

 

Pred vami se v zelenih, modrih in rjavih odtenkih prelivajo rečne pesmi, ki smo jih v Layerjevi hiši zbrali s pomočjo drugega vseslovenskega pesniškega natečaja. Hvaležni in ponosni smo, da so reke tema, ki prinaša navdih mnogim pesnicam in pesnikom z vseh koncev Slovenije – na natečaj smo namreč prejeli 198 pesmi, ki so oblikovno, slogovno in vsebinsko raznovrstne. Razmišljujoče,  nadrealistične, zemljepisne in ekokritične pesmi sta v edinstven mozaik 53 prispevkov, ki jih je zapisalo 31 pesnic in pesnikov, izbrala Dejan Koban in Petra Kolmančič. »Reke so lepe in strašne,« pravi Petra Kolmančič in Dejan Koban dodaja, »reka je na svoji poti vse – mir, zavetje, penjenje, vzpon, raztreščenje. Tako vir življenja kot njegovo pogubljenje.« Petra Kolmančič ugotavlja, da se reka kljub svoji strašni nepredvidljivosti v številnih pesmih pojavlja kot medij, ki mu je mogoče zaupati stiske in težave, medij, ki človeka razbremeni bolečine. Reka avtorje odnaša v mitsko preteklost ali nadrealne razsežnosti razumevanja bivanja, v pesmih ponovno oživijo bitja iz starih zgodb, na rečnih bregovih, stran od tesnobne sivine vsakdana pa pesniki najdejo smisel, mir in ljubezen. Prav ljubezen je ključna vsebinska točka, ki povezuje izbrane pesmi. Skozi verze interpretacij enega najstarejših simbolov v človeškem jeziku se prelivata naklonjenost in poskus razumevanja kaotične narave, samosvoje vrednosti reke, ki izhaja iz njenega (pre)toka. Reka je lahko reka samo, ko je žuboreča, divja, mistična, neustavljiva, mogočna, polna življenja, včasih skrivnostno kruta ali molčeča, a tudi prinašalka obilja – obilja v prvobitnem pomenu, ki ga ne prinašajo kratkotrajni užitki sodobne megapotrošniške družbe, pač pa ga začutimo globoko pod površino telesa, ko se spomnimo na davno pozabljene spomine otroštva ali spomine generacij, ki so reko razumele že mnogo pred nami, kljub temu da nestrpna sedanjost in negotova prihodnost reko podzavestnega toka misli vztrajno zasipavata, ukalupljata, onesnažujeta. Razumeti kompleksnost reke pomeni razumeti kompleksnost življenja in ljubezni, »v vseh svojih pojavnostih,« dodaja Dejan Koban. »V reko lahko vstopiš, zakoračiš, se vržeš, štrbunkneš, lahko zgolj lebdiš nadnjo kot komaj vidna meglica. Reka te na svojo obalo lahko izvrže ali pozorno pospremi. Podobno je z odnosi. V marsikaterega človeka se lahko potopimo. Brez strahu po uničenju sebe ali njega. Le pozorni moramo biti. Pri točki vstopa. Tako kot pri vsaki reki.«
 
- Ana Žunič
 

 

KOLOFON

 

Urednici: Ana Žunič, Neža Mlakar
Prelom in oblikovanje zbirke: Polona Zaletel
Lektura: Kaja Cvelbar
Selekcija pesmi: Petra Kolmančič, Dejan Koban
Uvodna beseda: Ana Žunič
Ilustracije: Camille Meyer, Manon Karsenti, Line Hachem, Cassandre Ganne, Cécile Dedieu, Elisabeth Ledoux (FR)
Tisk: Založba Primus
Naklada: 200 izvodov
 
Izdala: Layerjeva založba
zanjo Zavod Carnica
direktor Selman Čorović
 
Vse pravice pridržane
Maloprodajna cena 8 EUR
Kranj, junij 2021
 
 
LAYERJEVA ZALOŽBA
 
Leta 2018 ustanovljena Layerjeva založba je del Layerjeve hiše, kranjskega kulturnega stiščišča v upravljanju Zavoda Carnica. Do danes so pod njenim okriljem izšle zbirke kratke proze in poezije, izdaja zbornika pa nakazuje novo smer, ki dodatno bogati delovanje, predvsem pa utrjuje vizijo - podpreti kulturno in umetniško ustvarjanje gorenjske regije. Izdane zbirke: Iskanja (2018), Vračanja (2019), Andreja Kosec: Brbotanje k svetlobi (2019), Zadnja vaja (2020), Mirjam Dular: Stikanja (2020), Zgodba o KLG (2020) in najnovejša, pesniška zbirka Reke (2021).
 
Najdete jih na tej povezavi: http://www.layer.si/si/layerjeva-zalozba.
 
 
NAKUP PESNIŠKE ZBIRKE
 
Svoj izvod lahko kupite v kavarni Layerjeve hiše. Cena je 8 €. 
Lahko jih naročite na e-naslovu info@layer.si, izvod vam pošljemo na dom, strošek poštnine prevzame kupec.