ZADNJA VAJA

Layerjeva založba 2020

 

Po zaključku vseslovenskega natečaja naravovarstvene poezije je na kulturni praznik v soboto, 8. februarja 2020, luč ugledal zbornik tridesetih pesnic in pesnikov, ki v svojih delih iščejo možnosti za manj sebično pozicijo človeka v sodobnem svetu, saj pesmi izpostavljajo željo po sobivanju, varstvu in zaščiti naravnih virov ter razširjajo idejo osnovne pravice do življenja na odrinjene Druge.

Zbornik želi opozoriti, da ima človeštvo danes čas le še za zadnjo vajo, za zadnji poskus trajnostnega bivanja in radikalne spremembe življenjskega sloga, sicer bo glavno vlogo na svetovnem odru v bližnji prihodnosti zavzela ekološka katastrofa. Kljub na prvi pogled svarečemu tonu zbornika pa je delo tudi apel življenju. Namreč tudi drznejše pesmi, ki govorijo o strahu, jezi in bolečini, izhajajo iz pozicije ljubezni in upanja – da je drugačna prihodnost še mogoča.

 

AVTORJI

 

Matic Ačko, Tanja Badalič, Ananda Boutoute, Mirjam Dular, Zdenka Gajser, Miša Gams, Nika Gradišek, Gal Grobovšek, Aleš Jelenko, Nina Jelovšek, Damjan Jenstrle, Nik Košar, Nina Kremžar, Anže Kutnjak, Nina Medved, Natalija Milovanović, Torishi Ookami, Aljaž Pestotnik, Neja Rakušček, Eva Ručigaj, Janez Sagadin, Veronika Šoster, Črt Štrubelj, Luka Šturm, Aljoša Toplak, Anamaria Varga Okorn, Tom Veber, Helena Zemljič, Neja Zorzut, Ana Žunič

 
SELEKCIJA
 
- Petra Kolmančič, urednica, pesnica, prejemnica Veronikine nagrade
- Bernarda Lenaršič, profesorica slovenščine in književnosti
- Irena Štaudohar, novinarka in publicistka
 

KOLOFON

 

ZADNJA VAJA

Zbornik naravovarstvene poezije

Layerjeva založba, 2020

 

Uvodna beseda: ANA ŽUNIČ

Ilustracija: MARUŠA ŠTIBELJ

Oblikovanje: DAVID KLADNIK

Tisk: PRIMUS

Naklada: 200 izvodov

Izdala: LAYERJEVA ZALOŽBA, KRANJ, 2019

zanjo ZAVOD CARNICA I direktor SELMAN ČOROVIĆ

 

Uredništvo: Zala Orel, Ana Žunič
Prelom zbirke in oblikovanje naslovnice: Polona Zaletel
Lektura: Tjaša Plut
Selekcija pesmi: Irena Štaudohar, Petra Kolmančič, Bernarda Lenaršič
Uvodna beseda: Ana Žunič
Spremna beseda: Petra Kolmančič
Fotografije: Nejc Trampuž, Daša Keber, Hana Grobovšek
Tisk: Založba Primus
Naklada: 180 izvodov
Izdala: Layerjeva založba
zanjo Zavod Carnica
direktor Selman Čorović
Vse pravice pridržane
Maloprodajna cena 5 EUR
Kranj, februar 2020

 

LAYERJEVA ZALOŽBA

 

Leta 2018 ustanovljena Layerjeva založba je del Layerjeve hiše, kranjskega kulturnega stiščišča v upravljanju Zavoda Carnica. Založba želi s tretjo izdajo nakazati smer, ki stremi k predstavljanju književnosti gorenjske regije, njeno središče pa utrditi kot umetniško, predvsem pesniško mesto.

Ostale zbirke Layerejeve založbe: http://www.layer.si/si/layerjeva-zalozba.

 

KJE LAHKO KUPIM ZADNJO VAJO?

 

Zbirka pesmi Zadnja vaja je na voljo v Kavarni Layer. 

Lahko jo naročite na e-naslovu info@layer.si. Knjigo pošljemo tudi po pošti, poštnino plača naslovnik sam.

Maloprodajna cena: 5 eur.

 

Layerjeva založba