Pričetek: Torek, 09.07.2019, ob 20.00
Trajanje do: 15.10.2019
Lokacija: Različne lokacije v mestnem jedru Kranja

POZIV za razstavljanje na ΠR KVADRAT 2020

razstava

πr kvadrat 2020 poteka kot razstavni del festivala KROGINKROG 2020, ki ga v Kranju med 15. in 25. aprilom 2020 organizira Zavod Carnica (Layerjeva hiša).

www.layer.si/kroginkrog

 

Layerjeva hiša poziva umetnike, da sodelujejo na razpisu za izbor kiparskih projektov, ki nagovarjajo sodobno prezentacijo keramike. Prijavijo naj se dela, ki se jih lahko označi za prostorsko postavitev, instalacijo ali kinetično umetnost. Keramika kot umetniška oblika zaradi svojih obrtniških korenin do nedavnega ni zares prodrla v svet sodobne umetnosti. Tudi po zaslugi sodobnejših pristopov pri uporabi keramike pa lahko v preteklih letih v številnih galerijah sodobne umetnosti zasledimo keramične postavitve. Umetnike pozivamo, da raziščejo zanimive likovne rešitve prostorskih postavitev na področju kinetične umetnosti in instalacije, katerih glavni material je glina/keramika v kakršnikoli obliki ali stanju (žgana, nežgana, glazirana, neglazirana). Hkrati umetnike nagovarjamo, da raziščejo nove načine uporabe gline/keramike v sodobni umetnosti, predvsem uporabe keramike z izkoristkom lastnosti materiala. 

Tema poziva je prosta. 

 

Idejne skice/osnutke projektov ali že obstoječe projekte bo obravnavala komisija v sestavi: Marko Arnež, vodja Galerije Prešernovih nagrajencev, Kristina Rutar, kiparka in docentka na ALUO, in Nina Koželj, vizualna umetnica, kiparka in grafičarka ter kuratorka razstave πr kvadrat. 

 

Komisija bo na podlagi prispelih prijav izbrala do 4 projekte, ki bodo prejeli razstavnino v vrednosti 400 EUR bruto. 

 

Kriteriji ocenjevanja prispelih del:
- izvirna zasnova glede na dano področje,
- vsebinska kakovost projekta,
- vloga gline/keramike kot materiala v delu in
- izvedljivost projekta

 

ČASOVNICA 

 

Prijavnice pošljite do 15. 10. 2019 

Komisija se bo sestala 16. 10. 2019 

Avtorji boste o izboru obveščeni 21. 10. 2019 

Priprava in postavljanje del 8., 9., 10., 14. in 15. 4. 2020 

Odprtje razstave v petek, 17. aprila 2020, ob 18. uri 

Razstava bo na ogled do predvidoma 13. maja 2020

 

---

 

PRIJAVNICA ZA ΠR KVADRAT 2020, RAZSTAVO SODOBNE KINETIČNE KERAMIKE:

https://docs.google.com/document/d/1g0bVt7YJ2mD1F1Pv25BKv4svE2nGAS7sQDC1ELss6nU/edit?usp=sharing