Pričetek: Sreda, 13.11.2019, ob 19.00
Lokacija: Puhar, Tomšičeva 13

SVETLOPISANI DNEVI | Srečanja in družinski fotografski arhiv

fotografija

+++++++++ EN BELOW

 

SVETLOPISANI DNEVI | Festival fotografije

Srečanja in družinski fotografski arhiv

Pogovor

Puhar, Tomšičeva 13

Sreda, 13. 11., ob 19.00

 

Nadja Stare je Kranjčanka, letnik 1990.

 

S študijem fotografije je začela na Višji strokovni šoli v Sežani in kasneje na Danskem, kjer se je izobraževala na področju analognih tehnik. Po vrnitvi domov je šolanje nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. V diplomskem delu je raziskovala pomen starega družinskega fotografskega arhiva in v okviru tega izpeljala projekt z naslovom Srečanja. K sodelovanju je bilo povabljenih 75 odraslih hčera, med katerimi jih je 39 privolilo k fotografiranju. Poudarek projekta je temeljil na fotografijah njihovih mater preden so vstopile v starševsko vlogo.  

 

Kuratorica: Živa Drinovec.
Produkcija: Društvo SubArt

 

Več o festivalu Svetlopisani dnevi: https://layer.si/svetlopis/

 

+++++++++ EN

 

HYALOTYPICAL DAYS | Festival of photography

Meetings and Family Photo Archive

Debate

Škrlovec Tower

Wednesday, November 13th 7pm

 

 

Nadja Stare was born in Kranj in 1990. She has started with a study of photography in a faculty in Sežana and later on in Denmark where she was educating in analogue techniques. Once she was back in Kranj she continue her studies at Academy of fine arts in Ljubljana (ALUO).

 

In her thesis she was exploring a meaning of family photo archive and as a part of it she made a project named Meetings. She invited 75 grown up women and their moms. 39 women accepted the cooperation. She took photos of mothers before they entered the role of being a parent.

 

More about Hyalotypical Days festival: https://layer.si/svetlopis/hyalotypical-days/

 

Foto: Nadja Stare