Kranj, 8. 2. 2019

 

Vse novosti o dejavnostih projektne skupine za kandidaturo Kranja za naziv Evropske prestolnice kulture 2025, spremljajte na tem naslovu:

http://kranj2025.eu

 

- - -

 

Za naziv Evropske prestolnice kulture bo kandidiral tudi Kranj

 

Kranj, 4. 10. 2018

Mestna občina Kranj (MOK) je ta teden objavila namero za kandidaturo Kranja za Evropsko prestolnico kulture leta 2025, ko bosta ta naziv nosili eno slovensko in eno nemško mesto.  Po pogovorih, ki so se začeli lansko jesen, je MOK pobudnike namere imenoval v uradno Projektno skupino Kranj 2025 za EPK. Ker ima v Kranju kultura posebno mesto, župan Boštjan Trilar v projektu vidi razvojno priložnost za mesto in regijo.

 

Kranj se pretekla leta sooča z vedno močnejšo prisotnostjo kulturnih vsebin, ki jih krepijo z umetnostjo, ustvarjalnostjo in civilno družbo povezane organizacije. Sodelovanje in povezovanje deležnikov pri posameznih večjih dogodkih in festivalih predstavlja osnovo za nadaljevanje delovanja in širitev dobrih praks tudi s povezovanjem v regijska in evropska partnerstva. Prav dobra sodelovalna klima med nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi, občino in posamezniki je pobudnike nagovorila h kandidaturi.

 

“Čas je pravi, počutimo se sposobne, da Kranj postavimo na zemljevid evropskih prestolnic in s premišljeno kulturno strategijo dosežemo, da bo naziv odmeval še vsa prihodnja leta. V kandidaturi vidimo priložnost za oblikovanje kulturne identitete mesta, ki jo bodo sooblikovali prebivalci, obiskovalci in načrtovalci. Širiti se želimo regijsko, se povezati z zaledjem in ponuditi prostor za nadgradnjo obstoječih programov in izvedbo svežih idej,” so zapisali v projektni skupini, v kateri so Selman Čorović in Zala Orel iz Zavoda Carnica, ki upravlja z Layerjevo hišo, Mirjam Drnovšček, direktorica Prešernovega gledališča Kranj, Andrej Urbanc iz organizacije Matematika in zgodba ter drugi. Skupina sodeluje s številnimi posamezniki, namero pa podpirajo tudi Mestna knjižnica Kranj, Gorenjski muzej, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Likovno društvo Kranj ter drugi zavodi in društva.

 

Kaj je EPK?

 

EPK je pobuda Evropske unije, ki je bila ustvarjena z namenom poudarjanja bogastva in raznolikosti kultur v Evropi, povečanja občutka pripadnosti Evropejcev skupnemu kulturnemu prostoru in spodbujanja prispevka kulture k razvoju mest. EPK je naziv, ki ga v vsakem koledarskem letu nosita po dve izbrani mesti iz dveh držav. Vrstni red držav je določen vnaprej, leta 2025 bosta to Slovenija in Nemčija. Kandidatura za EPK je priložnost za razmislek o prihodnji ustvarjalni in prostorski viziji mesta: za načrtovanje in izvedbo kulturne obnove mest ter izboljšanja podobe mest v očeh svojih prebivalcev in obiskovalcev. EPK spodbuja mesta, da osmislijo in strateško omogočajo mednarodno umeščenost in novo življenje v mestni kulturi. Na ta način se povečajo turistični pretok in kulturna svežina v mestu. EPK je v tem smislu rdeča nit, ki poleg kulture smiselno in dopolnjujoče povezuje tudi ostale ključne urbane in regionalne podsisteme in njihove projekte.


 

Izjava projektne skupine

 

Čas je pravi, počutimo se sposodbe, da Kranj postavimo na zemljevid evropskih prestolnic in s premišljeno kulturno strategijo dosežemo, da bo naziv odmeval še vsa prihodnja leta. V kandidaturi vidimo priložnost za oblikovanje kulturne identitete mesta, ki jo bodo sooblikovali prebivalci, obiskovalci in načrtovalci. Širiti se želimo regijsko, se povezati z zaledjem in ponuditi prostor za nadgradnjo obstoječih programov in izvedbo svežih idej.

 

Kandidatura Kranja za evropsko prestolnico kulture 2025 sledi prioritetam iniciative EPK in Ustvarjalna Evropa ter želi na mikro ravno povezati manjša gorenjska mesta in gorenjsko prestolnico Kranj, na makro ravni pa regijo vpeti z drugimi večjimi produkcijskimi središči. Pri napovedi kandidature se osredotoča na potencial in dodane vrednosti, ki jih prinašajo povezava regije, njene infrastrukture, kulturni turizem in kulturna vzgoja.

 

Med cilji, ki jih želimo doseči, so dostopnost kulturnih vsebin za vse, oblikovanje letnega kulturnega programa regije za krepitev skupne promocije vsebin, rezidenčni program za umetnike, glasbenike, kulturne in civilnodružbene delavce in revitalizacija industrijske dediščine. Ena od prioritet začetne faze projekta je večnamenska dvorana, že obstoječe obnove kulturne dediščine za potrebe kulturnih vsebin pa želimo kar najbolje koristiti in jih približati najširši publiki.

 

V Projektno skupino Kranj 2025 za EPK so imenovani:

Selman Čorović, Zavod Carnica
Zala Orel, Zavod Carnica

Mirjam Drnovšček, Prešernovo gledališče Kranj

Andrej Urbanc, Matematika in zgodbe
Mojca Jagodic

Aljaž Primožič