O-CITY

Orange-CITY

Creativity, Innovation & Technology

 

http://o-city.webs.upv.es/

 

Layerjeva hiša (Zavod Carnica) je partner evropskega projekta O-City: Creativity, Innovation & Technology. Pri projektu sodeluje z BSC-jem, poslovno podpornim centrom in regionalno razvojno agencijo iz Kranja. S pomočjo dobrih praks iz tujine želimo skozi multimedijske vsebine predstaviti  kulturno dediščino mesta Kranj, pri čemer smo se osredotočili na tekstilno dediščino, ki je za Kranj izrednega pomena, hkrati pa je velikokrat prezrta.

 

Projekt O-City je projekt v okviru evropskega programa Erasmus + v katerem sodeluje 13 partnerjev iz 6 različnih držav: univerze, organizacije in podjetja iz Slovenije, Italije, Španije, Kolumbije, Srbije in Grčije. Mesta, ki so vključena v projekt imajo bogato kulturno dediščino, med katerimi je bilo mesto Matera izbrano za evropsko prestolnico kulture 2019, Novi Sad pa za evropsko prestolnico kulture 2022. Projekt je globalnega pomena, saj v njem sodelujejo tudi partnerji iz oddaljene Kolumbije.

 

»Oranžna« oz. kreativna ekonomija, ki jo projekt spodbuja, vključuje kulturno in kreativno industrijo, ki sta del tako tradicionalne umetnosti (naravna in kulturna dediščina, likovne in uprizoritvene umetnosti…), kot bolj novodobnih elementov, kot so: film, video, glasba, tekst, računalniške igre, moda, dizajn, oglaševanje, informacijske tehnologije, tisk, knjige, gastronomija... »Oranžna ekonomija« obsega področje kulture, izobraževanja, inovacij, ustvarjalnosti in komunikacije.

 

Cilj projekta je odkrivati naravno in kulturno dediščino mest in jo predstaviti na čim bolj zanimiv način z uporabo multimedijskih aplikacij (zvoka, fotografije, videa, animacij, računalniških iger, tekstov in ostalih aplikacij) preko spletne platforme Orange Planet. S projektom želimo predstaviti različne kulturne produkte in storitve (mesta, dediščino, kulturo, okolje, umetnost …), odkrivati naravno in kulturno dediščino mest, jo predstaviti javnosti in tako izboljšati njeno prepoznavnost. Gre za promocijo kreativne ekonomije skozi kulturo naših mest z uporabo spletne platforme.

 

Projekt spodbuja »oranžno« oz. kreativno gospodarstvo z usposabljanjem strokovnjakov na področju ustvarjalnih tehnologij, da bi svoje znanje vključili v že obstoječa ali nova podjetja. Zavzema se za modernizacijo univerz in inovacij na področju učenja in metodologijah poučevanja (razvoj novih sistemov učenja z inovativnimi učnimi metodami). Ti cilji bodo doseženi z izmenjavo dobrih praks med partnerji iz tujine in s postavitvijo spletne platforme, kjer bodo pri njenem nastajanju vključene univerze, podjetniki, občine, lokalni umetniki in kulturni delavci ter njeno uporabo.

 

Projekt sofinancira program EU Erasmus + za obdobje treh let (2019–2021).

 

Projektni partnerji:

  • 4 univerze (UPN-Politehnična univerza v Valencii, LCU-Mednarodna univerza v Rimu, UTH-Univerza v Tesaliji, UNINORTE-Univerza v Kolumbiji)
  • 2 inkubatorja (Materahub-Konzorcij kulturne in ustvarjalne industrije Materahub, BINS-Poslovni inkubator Novi sad)
  • 2 kulturni entiteti (Layerjeva hiša-Zavod Carnica in Fundacija Novi Sad 2021)
  • 3 privatna podjetja (MEUS-zasebna organizacija MarkEUt skills, I-Solutions-Poslovna šola CEIPA (Center za tehnološki razvoj in I-rešitve), GM Studio-filmski studio Golden Movies Studio)
  • 1 mednarodna institucija za trajnostni razvoj (Mednarodni inštitut IICDS za trajnostni razvoj)
  • 1 razvojna agencija (BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Regionalna razvojna agencija Gorenjske (Slovenija)

Poleg partnerjev v projektu sodeluje tudi 6 občin, ki imajo velik geografski vpliv: Gandia (ES), Larissa (GR), Barranquilla (CO), Matera (IT), Novi Sad (SR) in Kranj (SL).