Pričetek: Sreda, 08.03.2023
Trajanje do: 27.03.2023
Lokacija:

Arhitektura in skupnost [O]

arhitektura

Razstava študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani
Mergentalerjeva ulična galerija Layerjeve hiše in Inštituta TAM-TAM
7. 3.–27. 3. 2023 
 
 
Marjan Šorli in Urška Ogorevc: Paviljon v Kranju, 1953
Detajl v arhitekturni kompoziciji  
 
Avtorji: Matic Barlovič, Tita Urh, Luka Tomažič, Miha Jereb, Joan Pérez Barrios, Nicolás Gajón Marqués
Mentorja: prof. Jurij Sadar, asist. Ana Kreč
 
Odprtje razstave: sreda, 8. 3., ob 17.00
 
Študenti Fakultete za arhitekturo se pri izbirnem predmetu Detajl v arhitekturni kompoziciji pod mentorstvom prof. Jurija Sadarja in asist. Ane Kreč seznanijo z arhitekturo kranjskega arhitekta Marjana Šorlija. Izhodišča projektne naloge vključujejo spoznavanje arhitekturne dediščine Kranja iz obdobja 20. stoletja in raziskovanje dela Marjana Šorlija skozi njegovo arhitekturo, urbanistične principe in oblikovanje, posebne poudarke pa skupina nameni raziskovanju Šorlijevega detajliranja, odnosa do naravnih materialov ter do spretnega združevanja naravnega in kulturnega konteksta. Študenti spoznavajo objekte, preučujejo dokumentacijo Zavoda za kulturno dediščino Slovenije in preučujejo odnos objektov s širšo okolico, v katero so umeščeni.
 
Posebno pozornost namenijo paviljonu Hortikulturnega društva in vrta, ki sta potrebna, prvi obnove, drugi pa ureditve. Projektna skupina, ki jo vodita Hortikulturno društvo in Zavod Carnica s strokovnimi partnerji (UL, Fakulteta za arhitekturo, Naravoslovnotehniška fakulteta, idr.) načrtuje večletno revitalizacijo, ki bo predvidoma zaključena ob 50. obletnici smrti kranjskega arhitekta Marjana Šorlija (2025). Prvo fazo projekta, ki vključuje posnetek obstoječega stanja, pripravo predlogov programskih prenov paviljona ter spremljevalnih strokovnih, izobraževalnih, umetniških in promocijskih aktivnosti, začenjamo na umetniškem 
bienalu BIEN, ki poteka med 31. majem in 10. avgustom 2023. Bienale, ki v prvi vrsti predstavlja tekstilno umetnost, pa v svoj program vključuje tudi projekte, ki reinterpretirajo dediščino prostora. Z opozarjanjem na arhitekturno dediščino Marjana Šorlija želi bienale pustiti pomemben prispevek v oblikovanju novih prostorov za skupnosti Kranja.
 
___________________________
 
Mergentalerjeva ulična galerija je umetniški projekt Layerjeve hiše in TAM-TAM Inštituta. V sezoni 2023 predstavlja umetniška dela avtoric in avtorjev, ki nagovarjajo osrednjo temo Skupnost [O].
 
Projekt soustvarjajo: Zavod Carnica, Layerjeva hiša, bienale tekstilne umetnosti BIEN 2023, Inštitut TAM TAM, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Projekt podpira Mestna občina Kranj.