Pričetek: Četrtek, 24.08.2017
Trajanje do: 04.09.2017
Lokacija: Layerjeva hiša

mednarodni umetniški tabor / art district camp

Zavod Carnica is pleased to organise an art district camp in collaboration with Zavod Voluntariat. 10 European volunteers from Spain, France, Russia, Estonia, Ukraine, Czech Republic, Slovenia, will be welcomed in the Layer House during those ten-days camp. This transnational mobility is the opportunity for the volunteers, to develop their artistic skills through several projects such as “Hi-light”. This exhibition will be dedicated to their passion for art where creativity would be expressed trough play lights. You will be warmly welcomed to have a peek at this exhibition at the opening on the 4th of September in the In-Between space located in Layer House. Thus, it will also be the occasion for them, to be involved in a Slovenian hub cultural and so, to find out more about Gorenjska region especially thanks to the participation on Rekreatur. Some of our volunteers have this challenging spirit and will partly attend this event where they will have to cycle between 70km and 90km within a day. It is also a step forward for building a bike-friendly community in Kranj. In fact, in collaboration with Marusa Stibelj, the volunteers would also take part of the bike shelter construction which will be the fruit of multicultural artists influenced by Kranj and its environment.

This art district camp will be the perfect experience for artists to express their creative skills throughout various project immerged in an urban cultural centre. There are still some posts left and we will be more than pleased to welcome you in order to be part of this journey. If you would like further information, please contact Josephine.pierrel@avenirenheritage.com

 

Zavod Carnica z veseljem organizira umetniški distrikt v sodelovanju z Zavodom Voluntariat.10 prostovoljcev iz Španije, Francije, Rusije, Estonije, Ukrajine, Češke republike, Slovenije bo v teh dneh v desetletnem dnevu dobrodošelih v Layerjevi hiši. Ta transnacionalna mobilnost je priložnost za prostovoljce, da razvijajo svoje umetniške sposobnosti z več projekti, kot je "Hi-light".Ta razstava bo posvečena njihovi strasti za umetnost, kjer bi se ustvarjalnost izrazila skozi igralne luči.Prizadevali si boste, da si na tej razstavi ogledate na otvoritvi 4. septembra v prostoru, ki se nahaja v Layerjevi hiši. Tako bo tudi priložnost, da se jih vključi v kulturno središče v Sloveniji in tako, če želite izvedeti več o Gorenjski regiji, predvsem zaradi sodelovanja na Rekreaturju (LINK).Nekateri naši prostovoljci imajo to zahtevno vzdušje in delno se bodo udeležili tega dogodka, v katerem bodo morali voziti med 70 in 90 km znotraj enega dneva. Prav tako je korak naprej v izgradnji kolesarske skupnosti v Kranju.Pravzaprav bi v sodelovanju z Marušo Stibelj tudi prostovoljci sodelovali pri izgradnji kolesarskega zavetišča, ki bo plod multikulturnih umetnikov, na katere vpliva Kranj in njegovo okolje.

Ta Art District Camp bo odlična izkušnja, da bodo umetniki izrazili svoje ustvarjalne sposobnosti skozi razne projekte, ki so se ujemali v mestnem kulturnem središču. Še vedno obstajajo nekatera delovna mesta in z veseljem vam bomo dobrodošli, da bi bili del tega potovanja. Če želite dodatne informacije, se obrnite na Josephine.pierrel@avenirenheritage.com