Pričetek: Sobota, 24.06.2017, ob 12:00
Trajanje do: 31.07.2017
Lokacija: Mergentalerjeva
Anika Dziewior Pavlin

Beauty and the Bike / Lepotica in kolo

likovna umetnost

Anika Dziewior Pavlin: Beauty and the Bike / Lepotica in kolo
24. junij - 31. julij 2017
Mergentalerjeva 
Ulična galerija Layerjeve hiše in TAM-TAMa

Odprtje: sobota, 24. junij, ob 12. uri
V sklopu Sobotne specialke na Živi ulici 2017

Poleti bo v Mergentalerjevi galeriji gostovala razstava plakatov, ki se tematsko navezujejo na osrednji dogodek kulturne četrti Kranja, Živo ulico. Vsakoletni ulični festival se letos posveča bicikliranju in mestnim kolesom. Z Beauty and the Bike (Lepotica in kolo) se v ulični galeriji predstavljajo razmišljanja oblikovalke in grafične animatorke Anike Dziewior Pavlin, ki žensko na kolesu vzame kot enoto za merjenje stopnje kvalitete bivanja v različnih državah po svetu.

Dziewior Pavlin v maniri infografik osvetli nekatera manj poznana dejstva in jih v novih kontekstih relativizira. Kolo kot izum postavi v središče stigmatizacije družbene skupine, t.j. žensk, družbene mehanizme prepovedi ženskega kolesarjenja pa na periferijo neslavne zgodovine. A, žal, le pri nas, in še to z nedoločljivim rokom trajanja. Vzhodno in južno od Zahoda pa še vedno znajo vzrok zmanjšani plodnosti in povečani histeričnosti pripisati kolesarjenju med dekleti.

Anika Dziewior Pavlin je grafična animatorka, ki se v svojem delu osredotoča na tolmačenje kompleksnih idej skozi podobe in gibanje. V Krakovu je študirala politično novinarstvo in diplomirala iz teme gender mainstreaminga. Prihaja iz Poljske in živi v Kranju.

---

Anika Dziewior Pavlin: Beauty and the Bike
June 24 - July 31 2017
Mergentalerjeva 
Layer House and TAM-TAM Street Gallery

Opening: Saturday, June 21 at 12 pm

This summer, Mergentaler’s gallery will be hosting an exhibition of posters, which are thematically related to the main event of the art district Kranj, Živa ulica. This year the annual street festival focuses on bicycling and city bikes. Street gallery will be showing the exhibition entitled The Beauty and the Bike, which is representing a creative mind of graphic designer and animator Anika Dziewior Pavlin. She takes an example of a woman on a bicycle and transforms her into a unit for measuring the level of quality of life in different countries around the world.

In the manner of Infographics Anika Dziewior Pavlin highlights some less known facts and puts them in new contexts by relativizing them. The bicycle as the invention is placed in the centre as the social stigma for potentially vulnerable groups, e.g. past social mechanisms that structured the ban of female cycling. Sadly, only in our society and with an open-end deadline. Decreased female fertility and rising cases of hysteria are somewhere still interconnected with women and cycling.

Anika Dziewior Pavlin is Polish motion designer based in Kranj. She studied political journalism in Krakow majoring in gender mainstreaming. Her work focuses on explaining complex ideas through images and movement.