Pričetek: Četrtek, 05.07.2018, ob 19:00
Trajanje do: 14.08.2018
Lokacija: Layerjeva hiša
Maruša Štibelj

KAJ ČE ... BI STOLP GRADILE PLASTI KOLAŽA?

festival

KAJ ČE ... BI STOLP GRADILE PLASTI KOLAŽA?

četrtek, 5.7. - torek, 14.8.

Stolp Škrlovec

 

RAZSTAVA DEL, IZBRANIH NA POZIVU

 

55 umetnikov in 1 umetniški projekt so bili izbrani s strani mednarodne žirije festivalal KAOS: Maja Antončič (kuratorica razstave iz Slovenije), Claudio Beorchia (umetnik kolaža iz Italije) in LANE (umetnica kolaža in soustanoviteljica festivala Collagistas iz Grčije).

 

Razstava osvetljuje ravno tisto heterogenost, ki velja tako za sodobni kolaž, kot tudi za sodobno vizualno produkcijo v širšem mednarodnem prostoru na splošno. Postavitev bo upoštevala formalne značilnosti in konceptualne pobude ter na enem mestu vzpostavila organizirani kaos likovnih izzivov in idej. Nenazadnje bo prva izdaja festivala nakazala pot prihodnjemu razmišljanju o tem, kaj vse še zmore tovrstna predstavitev kolaža.

 

English :

 

WHAT IF ... THE TOWER WAS BUILT FROM COLLAGE LAYERS?

thursday, July 5 - tuesday, August 14

Tower Škrlovec

 

OPEN CALL SELECTED ARTISTS

 

55 artists and 1 art project were selected by international jury of KAOS Festival: Maja Antončič (curator of exhibition from Slovenia), Claudio Beorchia (collage artist from Italy) and LANE (collage artist and cofounder of the Collagistas festival from Greece).

 

The exhibition will highlight the heterogeneity typical of the contemporary collage and of contemporary visual production in a broader international region in general. The installation will take into account the formal characteristics and the conceptual contents and by doing so the exhibition will be an organised chaos of fine arts challenges and ideas. Last but not least, the first edition of the festival will provide some guidelines on how to think collage and its presentation.